تعرفه طراحی سایت

تعرفه طراحی وب سایت فروشگاهی

پلان برنزی

2500000 تومان

ایجاد صفحات ایستای نامحدود

درج و ویرایش محصول  ×

دسته بندی محصول 

نظردهی و مدیریت

گرفتن فاکتور سفارش

آپلود عکس برای محصول

مدیریت تولید کنندگان محصول

رتبه دهی محصولات

نظردهی و امتیاز دهی توسط کاربران

مدیریت پرداخت ها

مدیریت راه های حمل و نقل

مدیریت سفارشات

درج آیکون برای دسته های محصولات

نمایش محصولات بر اساس تولید کنندگان

سبد خرید و مدیریت آن

تعریف مدیر و کارمند سایت

درج متا تگ برای شاخه های مختلف

درج متا تگ اختصاصی برای هر محصول

قابلیت تعریف لینک به کلمه ( SEO)

ایجاد نظرسنجی

مدیریت منوها و صفحات سفارشی سایت

گزارشات مختلف از فروش محصولات

چند زبانه فارسی – انگلیسی

خبرنامه

سیستم Cacheبرای بهبود سرعت بارگذاری صفحات

اسلایدر محصولات و کالاها

سیستم بازاریابی با تعیین درصد پورسانت

عضویت کاربران و مدیریت اعضا

امکان تعریف کوپن – پشتیبانی – وبلاگ

امکانات اختصاصی دیگر بنا به توافق

پلان نقره ایی

9000

ایجاد صفحات ایستای نامحدود

درج و ویرایش محصول  ×

دسته بندی محصول 

نظردهی و مدیریت

گرفتن فاکتور سفارش

آپلود عکس برای محصول

مدیریت تولید کنندگان محصول

رتبه دهی محصولات

نظردهی و امتیاز دهی توسط کاربران

مدیریت پرداخت ها

مدیریت راه های حمل و نقل

مدیریت سفارشات

درج آیکون برای دسته های محصولات

نمایش محصولات بر اساس تولید کنندگان

سبد خرید و مدیریت آن

تعریف مدیر و کارمند سایت

درج متا تگ برای شاخه های مختلف

درج متا تگ اختصاصی برای هر محصول

قابلیت تعریف لینک به کلمه ( SEO)

ایجاد نظرسنجی

مدیریت منوها و صفحات سفارشی سایت

گزارشات مختلف از فروش محصولات

چند زبانه فارسی – انگلیسی

خبرنامه

سیستم Cacheبرای بهبود سرعت بارگذاری صفحات

اسلایدر محصولات و کالاها

سیستم بازاریابی با تعیین درصد پورسانت

عضویت کاربران و مدیریت اعضا

امکان تعریف کوپن – پشتیبانی – وبلاگ

امکانات اختصاصی دیگر بنا به توافق

پلان طلایی

9000

ایجاد صفحات ایستای نامحدود  

درج و ویرایش محصول  

دسته بندی محصول 

نظردهی و مدیریت  

گرفتن فاکتور سفارش 

آپلود عکس برای محصول 

مدیریت تولید کنندگان محصول 

رتبه دهی محصولات 

نظردهی و امتیاز دهی توسط کاربران  

مدیریت پرداخت ها  

مدیریت راه های حمل و نقل 

مدیریت سفارشات 

درج آیکون برای دسته های محصولات 

نمایش محصولات بر اساس تولید کنندگان  

سبد خرید و مدیریت آن  

تعریف مدیر و کارمند سایت 

درج متا تگ برای شاخه های مختلف 

درج متا تگ اختصاصی برای هر محصول 

قابلیت تعریف لینک به کلمه ( SEO)  

ایجاد نظرسنجی 

مدیریت منوها و صفحات سفارشی سایت 

گزارشات مختلف از فروش محصولات  

چند زبانه فارسی – انگلیسی 

خبرنامه 

سیستم Cacheبرای بهبود سرعت بارگذاری صفحات 

اسلایدر محصولات و کالاها 

سیستم بازاریابی با تعیین درصد پورسانت 

عضویت کاربران و مدیریت اعضا  

امکان تعریف کوپن – پشتیبانی – وبلاگ 

امکانات اختصاصی دیگر بنا به توافق 

تعرفه طراحی وب سایت خبری

خبری

خبری
9000

ایجاد صفحات ایستای نامحدود

درج و ویرایش اخبار

دسته بندی اخبار

نظر دهی و مدیریت نظرات

تولید PDF اخبار به صورت داینامیک

آپلود عکس برای خبر (بزرگ و بندانگشتی)

بازتاب اخبار دیگر سایت های خبری(توسط)RSS

رتبه دهی اخبار

امتیاز دهی اخبار توسط کاربران

دسته بندی چند سطحی اخبار

ویرایشگر Html

ویرایشگر WYSWING

درج آیکون برای دسته های خبری

نمایش اخبار بر اساس نویسنده

گالری عکس با قابلیت ایجاد آلبوم، توضیح عکس، عنوان

تعریف مدیر و سطوح دسترسی

درج متا تگ برای شاخه های مختلف خبری

درج متا تگ اختصاصی برای هر خبر

قابلیت تعریف لینک به کلمه (SEO)

ایجاد نظرسنجی

مدیریت منوها و صفحات سفارشی سایت

خروجی RSS

چند زبانه

خبرنامه

سیستم Cacheبرای بهبود سرعت بارگذاری صفحات

لینک باکس پویا

اسلایدر اخبار

نقشه سایت

عضویت کاربران و مدیریت اعضا

محیط مدیریت سایت

خبری

خبری
9000

ایجاد صفحات ایستای نامحدود

درج و ویرایش اخبار

دسته بندی اخبار

نظر دهی و مدیریت نظرات

تولید PDF اخبار به صورت داینامیک

آپلود عکس برای خبر (بزرگ و بندانگشتی)

بازتاب اخبار دیگر سایت های خبری(توسط)RSS

رتبه دهی اخبار

امتیاز دهی اخبار توسط کاربران

دسته بندی چند سطحی اخبار

ویرایشگر Html

ویرایشگر WYSWING

درج آیکون برای دسته های خبری

نمایش اخبار بر اساس نویسنده

گالری عکس با قابلیت ایجاد آلبوم، توضیح عکس، عنوان

تعریف مدیر و سطوح دسترسی

درج متا تگ برای شاخه های مختلف خبری

درج متا تگ اختصاصی برای هر خبر

قابلیت تعریف لینک به کلمه (SEO)

ایجاد نظرسنجی

مدیریت منوها و صفحات سفارشی سایت

خروجی RSS

چند زبانه

خبرنامه

سیستم Cacheبرای بهبود سرعت بارگذاری صفحات

لینک باکس پویا

اسلایدر اخبار

نقشه سایت

عضویت کاربران و مدیریت اعضا

محیط مدیریت سایت

خبری

خبری
9000

ایجاد صفحات ایستای نامحدود

درج و ویرایش اخبار

دسته بندی اخبار

نظر دهی و مدیریت نظرات

تولید PDF اخبار به صورت داینامیک

آپلود عکس برای خبر (بزرگ و بندانگشتی)

بازتاب اخبار دیگر سایت های خبری(توسط)RSS

رتبه دهی اخبار

امتیاز دهی اخبار توسط کاربران

دسته بندی چند سطحی اخبار

ویرایشگر Html

ویرایشگر WYSWING

درج آیکون برای دسته های خبری

نمایش اخبار بر اساس نویسنده

گالری عکس با قابلیت ایجاد آلبوم، توضیح عکس، عنوان

تعریف مدیر و سطوح دسترسی

درج متا تگ برای شاخه های مختلف خبری

درج متا تگ اختصاصی برای هر خبر

قابلیت تعریف لینک به کلمه (SEO)

ایجاد نظرسنجی

مدیریت منوها و صفحات سفارشی سایت

خروجی RSS

چند زبانه

خبرنامه

سیستم Cacheبرای بهبود سرعت بارگذاری صفحات

لینک باکس پویا

اسلایدر اخبار

نقشه سایت

عضویت کاربران و مدیریت اعضا

محیط مدیریت سایت

زلند