آیا قطعات چاپ شده قابلیت پرداخت و رنگ کاری دارند؟

بله. قطعات چاپ سه بعدی شده توسط مواد اولیه مورد استفاده ما (بخصوص ABS) قابلیت پرداخت، سمباده کاری و رنگ کاری دارند. به این معنی که می توان پس از انجام عملیات چاپ سه بعدی و آماده شدن قطعه، سطح آنرا سمباده کاری نمود یا جاهای مورد نظر را سوراخکاری و حتی قسمت های مختلف آنرا رنگ آمیزی کرد.