مراحل کلی کار سایت چیست؟

مراحل کلی کار عبارتند از:
۱- آپلود فایل قطعه توسط کاربر و تکمیل مشخصات تماس
۲- صدور پیش فاکتور توسط کارشناسان سایت
۳- واریز آنلاین هزینه قطعه توسط کاربر
۴- ساخت و ارسال قطعه پرینت سه بعدی شده برای کاربر