چگونه از آماده شدن سفارشم مطلع شوم؟

کلیه مراحل کار از جمله آماده شدن و ارسال قطعه از طریق ارسال پیامک و ایمیل به کاربر اطلاع داده می شود. همچنین کاربر می تواند از طریق وارد کردن “کد پیگیری” از قسمت “پیگیری سفارش” سایت، عکسهای قطعه چاپ شده خود را مشاهده کند.