آرمان عالی محمودی

آرمان عالی محمودی

برنامه نویس

مهندس عالی محمودی کارشناس ارشد مهندسی معماری کامپیوتر، از اساتید فعال در حوزه آی تی در دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که هم اکنون بعنوان مدیر پژوهش آموزشکده سما واحد اهواز مشغول به انجام وظیفه می باشد. ایشان تجربه فراوان در حوزه مدیریت انفورماتیک دانشگاه، مدیریت پژوهش، برگزاری سمینارهای علمی و... را داشته و در این راستا دوره های مختلفی را گذرانده است.

در ادامه اشاره ای به دوره های گذرانده شده، مقالات علمی، سوابق شغلی و سابقه تدریس ایشان شده است.


√ عضو افتخاری گروه فنی و مهندسی بولدیت

سوابق تدریس:

• مدرس دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
• مدرس سازمان سما واحد اهواز.
• مدرس دوره های ضمن خدمت اساتید سما.
• مدرس دوره های کوتاه مدت آی تی دانشگاه آزاد اسلامی.

دروس تدریس شده:

• پایگاه داده ها و آز پایگاه داده در مقاطع کاردانی و کارشناسی.
• برنامه نویسی مقدماتی و پیشرفته در مقاطع کاردانی و کارشناسی.
• مبانی مهندسی اینترنت در مقاطع کاردانی و کارشناسی.
• کارگاه شبکه های محلی در مقطع کاردانی.

سوابق شغلی:

• مدیر پژوهش دانشگاه سما اهواز.
• مدیر روابط عمومی سما استان خوزستان.
• مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما استان خوزستان.
• مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما استان خوزستان.
• مسئول  انفورماتیک  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد اهواز.
• کارشناس مسئول شرکت بهبود گستر ایلیا پارس .
• کارشناس مسئول شرکت ارتباطات رایانه مصباح شیراز.

سوابق علمی و پژوهشی:

• مشاور آنالیز ، طراحی و پیاده سازی و ناظر وب سایت دبیرخانه منطقه ۶ سازمان سما
• مشاور آنالیز ، طراحی و پیاده سازی و ناظر پرتال معاونت سما اهواز.
• مسئولیت امور مربوط به وب سایت همایش ملی صنعت خودرو سما اهواز ۱۳۹۰
• مسئولیت امور مربوط به وب سایت همایش منطقه ای صنعت خودرو سما اهواز ۱۳۸۹
• مسئولیت امور مربوط به وب سایت همایش منطقه ای حسابداری سما اهواز ۱۳۹۰
• طراحی نرم افزار کنترل کیفیت قطعات به تفکیک ورودی ، حین تولید و محصول نهایی و پیاده سازی آن در صنایع فجر شیراز
• انتخاب بعنوان کارمند نمونه منطقه ۶ (استان خوزستان) سازمان سما ۱۳۹۰
• انتخاب به عنوان مدیر نمونه سما اهواز در سال ۱۳۹۴
• انتخاب به عنوان مدیر نمونه سما اهواز در سال 1395
• انتخاب به عنوان مدیر نمونه سما اهواز در سال 1396

HTML/CSS
VB.NET
ASP
SQLserver

download free uapkmod,action game apk mod, android apps apk mod