0

آینده از آن کسانی است که به زیبایی رویایشان ایمان دارند.

متقاضیان گرامی پس از دانلود نمونه رزومه و تکمیل اطلاعات خواسته شده، فایل را به پست الکترونیکی وب سایت به نشانی info[at]boldit.ir ارسال نمایند.